Buro

Over het buro en hoe ik werk
Wie ik ben

Mijn Verhaal .

Op de basisschool kon ik ademloos luisteren naar de verhalen uit de vaderlandse geschiedenis die de meester vertelde. Mijn ouders namen mij mee naar talloze burchten, forten en musea.  De “Bataviawerf”, waar een replica van een 17de -eeuws schip gebouwd werd, was één van mijn favoriete plekken. Legergroen was een fascinatie die mij nooit heeft losgelaten. Ik hield simpelweg van legermusea en van open dagen van de krijgsmacht. De ondergrondse bunker, een olijfgroene, zware katoenen legertent, een onderzeeboot, vliegtuig of een tank zijn dingen die mij later zijn gaan inspireren door hun eenvoud, degelijkheid en functionaliteit.

Bouwen

Na de beroepsopleiding Bouwkunde ben ik gaan werken als aannemer. Door de vele verbouwingen, renovaties en restauraties werkte ik aan veel historische oude gebouwen. Onderdelen herstellen, namaken en verbeteren. Hierdoor is mijn liefde en respect voor het oude, bestaande en het ambacht ontstaan. De praktijk was mooi, werken met hout en steen. 

Tijdens de studie aan de Kunstacademie beëindigde ik het aannemersbedrijf. 

Ontwerpen

Na deze studie was er de kredietcrisis en was er weinig werk. Voor de opdrachten die ik verwierf begon ik met het ontwerp en leverde ik het product zoals ik dat vóór mijn studie ook deed. Het ontwerpen en het verbouwen van mijn eigen huis was een kantelpunt. Een van de speerpunten in het ontwerp was het zo duurzaam mogelijk maken van het huis. Hierna ben ik gestopt met de uitvoering en verlegde ik de focus naar het ontwerp.

(Quick scan )

Voor de bouwmogelijkheden op uw plek kan ik een snelle verkenning doen. Op ruimtelijke plannen is al veel over de bestemming en de regelgeving van de plek te vinden. Voor ingewikkelder plannen raadpleeg ik mijn adviseur voor ruimtelijke ordening.
De uitkomst wordt vastgelegd in een verslag. Dit noem ik een Quick scan.

Schetsontwerp (SO)

Ik begin met het opzetten van de bestaande context. Dit doe ik door foto’s, bestaande tekeningen en opmetingen. Ook start ik met onderzoek. Onder meer de regelgeving en de wensen van de opdrachtgever worden geanalyseerd. Dan ga ik schetsen. Dit zijn hand of computerschetsen.
Als ik hiermee zover ben maken wij een afspraak om de deze eerste schetsen tijdens persoonlijke ontmoeting te bespreken.

Voorlopig ontwerp (VO)

Voorlopig ontwerp (VO)
Het schetsontwerp wordt aangepast, aangescherpt en verder uitgewerkt. Er worden plattegronden, aanzichten en doorsneden gemaakt. Hieraan worden toelichtingen en maatvoering toegevoegd. Hiervan wordt een PDF boekje gemaakt.
Dit wordt naar u toe gezonden en met u besproken in een persoonlijke toelichting tijdens een bezoek of per telefoon, Whatsapp of via Teams.
Met deze tekeningen kunt u naar de bouwer voor een globale offerte. Deze tekeningen kunnen ook mee met een vooroverleg of principe bouwaanvraag bij uw gemeente. Of wij besluiten om dit traject in te gaan is afhankelijk van de complexiteit van de uiteindelijke aanvraag.

Definitief ontwerp (DO) en bouwaanvraag (BA)

Het voorlopig ontwerp wordt aangepast, aangescherpt en verder uitgewerkt. Er worden technische plattegronden details gemaakt. Regelgeving en uitgangspunten voor de installaties worden in de tekeningen verwerkt.
De tekeningen zijn uitgebreid en geven voldoende informatie voor een bouwaanvraag of in de contractvormingsfase met verschillende aannemers. Desgewenst kan er gezorgd worden voor een eenvoudig bestek of een werkbeschrijving.

Werktekeningen (WT)

In deze fase worden een aantal extra tekeningen gemaakt zoals een kozijnenoverzicht, extra details en een installatieplan. Het werkt het beste als de bouwer bekend is zodat ik met hem kan afstemmen of de bouwmethoden en de technieken bij hem passen. In deze fase worden ook de constructieberekeningen gemaakt, afgestemd op het uiteindelijke technische ontwerp.

Bouwbegeleiding

Het is belangrijk dat u 100% achter elk detail staat zoals dat ontworpen is. Tijdens de bouw kom ik regelmatig op het werk om te zien of gemaakt wordt zoals bedacht. Omdat ik het project al meerdere malen en op verschillende manieren heb bekeken weet ik waar de knelpunten zitten. Om een optimaal resultaat te behalen voor alle partijen is bouwbegeleiding cruciaal. Ziet u zelf iets verdachts of weet u niet zeker of het gaat zoals bedoeld neem dan meteen contact op.

Werkwijze .

Stappenplan

Nadat er contact is gelegd maken wij een afspraak.  Ik kom bij u op bezoek voor het bespreken van uw wensen en het bekijken van de bouwplek. Ik inventariseer eerst uw wens. Uw idee of schets neem ik mee in het ontwerp. Vaak maken mensen een Pinterest bord met ideeën voor het project. U kunt dit met mij delen. Ik vraag ook altijd naar het beschikbare budget.

Vaak geef ik meteen een globale planvisie over de aanpak of het eindresultaat tijdens ons gesprek.

Met alle gegevens die ik verzameld heb maak ik een persoonlijk aan u gerichte offerte waarin ik een prijs en een stappenplan voorstel.

Gereedschap .

Sketchup

Een idee word al snel uitgewerkt in Sketchup. Dit is software waarmee digitaal getekend wordt. Vaak stuur ik een model mee om een goed beeld van het ontwerp te krijgen. 

De viewer kan op een Android apparaat worden gedownload via Google Play.

Ook via de Sketchup website is het programma gratis te downloaden en te installeren.

Duurzaamheidsbeleid .

Rentmeesterschap

Ik geloof in een manier van creëren waardoor de aarde zo min mogelijk belast. Dit betekend concreet dat ik zo respectvol mogelijk om wil gaan met  mens dier en natuur.

Op mijn eigen manier neem ik verantwoordelijkheid.

Bewaren

Behoud door reparatie, renovatie, restauratie en transformatie. Hergebruik door oude gebouwen, onderdelen en materialen een tweede leven te geven. Dit geeft een meerwaarde aan de uiteindelijke expressie van een gebruiksvoorwerp, interieur of gebouw. Deze aanpak zorgt voor arbeidsintensieve werkzaamheden waarbij een beroep wordt gedaan op de ambachtelijke kwaliteiten van een vakman op de werkvloer.

Nieuw

Wanneer nieuwe materialen toegepast worden gaat mijn voorkeur uit naar ecologische en biologische materialen van hernieuwbare grondstoffen. Deze materialen worden zo lokaal mogelijk gewonnen. Zo werden traditioneel woningen gebouwd van materialen die afkomstig waren van een bron in de directe omgeving. Dit is ook te zien. Riet en turf in de Weerribben en mergel in Maastricht.
Een heel mooi en traditioneel materiaal is hout. Hout is ecologisch. Hout kan lokaal geproduceerd zijn en is composteer baar. Door hout bijvoorbeeld thermisch te verduurzamen gaat het lang mee. Door het toepassen van grote dak overstekken en kunnen gevels lang meegaan. In houtbouw heb ik veel ervaring.

Flora en Fauna

Integratie van planten en begroeiing trekken de natuur het gebouw in en levert een enorm positieve bijdrage op gezondheid en welbevinden. Door planten in architectuur te integreren vervagen grenzen tussen natuur en gebouw. Vogels bouwen nesten insecten vinden een plek.

Energie

Energie verbruik minimaliseren en energie opwekken zijn elementen die vanzelfsprekend mee worden genomen in een ontwerp. Dit doe ik eerst door studie te maken van de bezonning en het optimaliseren van de isolatie-schil van het gebouw en ook door te kijken naar de toe te passen installatietechniek.

Maatwerk

Unieke producten hebben aandacht nodig om duurzaamheid en kwaliteit te garanderen.

Precisie

Zorgvuldigheid en grondigheid. Ik streef naar een optimaal balans.                                                      

Toewijding

Service, persoonlijke betrokkenheid en verbondenheid met de opdracht. De tijd nemen die nodig is.