Vergunningtrajecten

Als er een schetsplan gemaakt wordt onderzoek ik meteen of er vergunningen nodig zijn. In sommige gemeentes is er ruimte voor een informeel vooroverleg. In een groot aantal gevallen kunt u uw woning vergroten door vergunningvrij te bouwen. Deze regels geleden landelijk en overstijgen de plaatselijke regels. Hiervoor is het niet nodig om naar de gemeente te gaan.

Strategie

Voordat er een vergunning wordt ingediend schat ik de situatie in en probeer dit zo strategisch mogelijk doen. Alles in één aanvraag of gesplitst in onderdelen? Zodra één onderdeel vergunt is kan er mogelijk al met de bouw worden gestart!

Quick scan

Voor alle bouwmogelijkheden op uw plek kan ik een snelle verkenning doen. Op ‘ruimtelijke plannen’ is al veel over de bestemming en de regelgeving van de plek te vinden. Voor ingewikkelder plannen raadpleeg ik mijn adviseur voor ruimtelijke ordening. De uitkomst wordt vastgelegd in een verslag. Dit noem ik een Quick scan.

Alles in één hand

Het Complete Project

Voor een vergunningstraject zijn er vaak gespecialiseerde adviseurs nodig om een goede aanvraag bij het bevoegd gezag neer te leggen, denk aan een constructeur of adviseurs op het gebied van  ruimtelijke ordening, energie, installaties, brandveiligheid of stedenbouw. Ik onderhoud relaties met verschillende partijen waarmee ik effectief kan schakelen. Hiermee communiceer ik en breng alle onderdelen bij elkaar.

Monumenten en erfgoed

Bij de transformatie van een monumentaal gebouw is er kennis van historische gebouwen en erfgoed nodig. Ik heb verschillende restauratie trajecten begeleid voor zowel gemeentelijke als rijksmonumenten. Ook heb ik onderzoek gedaan voor de Anne Frank stichting. Hier heb ik de geschiedenis van alle bouwkundige materialen in kaart gebracht. Een eenvoudige historische verkenning doe ik graag zelf. Voor complexere opdrachten schakel ik een expert in. Wanneer een ontwerp zo ver af is ga ik in dialoog met de monumentencommissie om het ontwerp toe te lichten en te verdedigen.  

Welstand

Hoe een gebouw eruit moet komen te zien is ook vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan of een welstandsnota voor een straat wijk of gebied. Ik ga in gesprek met welstandsarchitecten om mijn visie over een gemaakt ontwerp te beargumenteren. Als architect spreek ik ‘dezelfde taal’.

Waterschap

Voor gebouwen die in de buurt van een dijk gebouwd worden is een Waterschapsvergunning nodig hier heb ik ervaring mee.

Voor alles is een regel

Regels Zijn Regels

Voor alle bouwactiviteiten zijn er wettelijk regels.  De grote lijnen liggen vast in bestemmingsplannen. Dit zijn regels die gelden voor een specifieke plek en zijn terug te vinden op ruimtelijke plannen. Algemene bouwregelgeving ligt vast in het bouwbesluit.  

Heeft u een vergunning nodig?