Werkwijze

Afgesproken

Helder

In de meeste gevallen spreken we af en kom ik naar u toe. Het is voor u belangrijk met wie u precies te maken krijgt en of er een klik is tussen ons. Voor mij is het belangrijk om u te leren kennen. Ik wil dat u een goed product krijgt. Dat doe ik door te kijken en te luisteren. 

Ik maak een offerte waarin ik alle punten die we hebben besproken verwerk. Welke vergunningen en documenten er nodig zijn voor het ontwerpproces breng ik zo zorgvuldig mogelijk in kaart. Van de kosten wordt een overzicht gemaakt. De tijd die nodig is voor het hele traject wordt zo goed mogelijk ingeschat. 

Ook kunnen we besluiten om op regiebasis aan de slag te gaan. De besteedde uren worden bijgehouden en bij u in rekening gebracht. 

QuickScan [QS]

In deze fase wordt in hoofdlijnen onderzocht welke mogelijkheden er zijn. Er wordt gekeken naar de bestemmingsplanregelgeving en er wordt een schetsje gemaakt om het geheel samen te vatten.

Schetsontwerp [SO]

In deze fase worden de eerste schetsen gemaakt. Wanneer ze zover klaar zijn plannen we een ontmoeting en wordt het ontwerp besproken.

Voorlopig ontwerp [VO]

Deze fase is bestemd voor het aanscherpen en het verder uitwerken van het schetsontwerp. Op basis van deze stukken kan een principeverzoek worden ingediend. De aannemer kan alvast een raming gaan maken.

Definitief ontwerp [DO]

De plannen van het VO worden eventueel bijgesteld en er worden details gemaakt. Als er verder geen vergunningen nodig zijn gaan we door naar de werktekeningen in de uitvoeringsfase.

Bouwaanvraag [BA]

De wet MOR geeft aan welke stukken bij een omgevingsvergunning ingediend moeten worden. Aanzichten, plattegronden, doorsneden, technische uitwerking en principedetails. Bij grotere projecten zijn soms nog veel meer documenten vereist.

Werktekening [WT]

In de uitvoeringsfase wil ik graag de aannemer ontmoeten. Door een gesprek te hebben met deze drie belangrijkste partijen kan er efficient worden gewerkt. Welke tekeningen zijn er nog nodig? Vragen tijdens de bouw kunnen vaak op afstand worden besproken. Een foto sturen via Whatsapp is heel handig. Ik kan vervolgens vaak met een klein schetsje antwoorden.